Navštivte Bulharsko a vychutnejte si léto
Varna počasi
Land Art
Přejít na obsah
Varna

Česko-Bulharské vztahy
_______________________________________________________________________________________________________________________

Dějiny
Po osvobození Bulharska v roce 1878 se do země přistěhovalo množství Čechů a Slováků z Rakouska-Uherska, aby podpořili kulturní a ekonomický rozvoj. To zahrnovalo intelektuály a podnikatele, jako byl historik Konstantin Josef Jireček (ministr školství v letech 1881–1882), malíři Ivan Mrkvička a Jaroslav Věšín, archeologové Karel Škorpil a Hermann Škorpil, inženýr a podnikatel Jiří Prošek a Proškova rodina, kteří v hlavním v městě Bulharska postavili Lví a Orlí most a založili pivovar Prošek, Václav Dobruský (první ředitel Národního archeologického muzea), sládek Franz Milde, architekti Josef Schnitter (architekt města Plovdiv), Václav Kolář (v literatuře též uváděn jako Antonín Kolář nebo Antonín Václav Kolář, první architekt Sofie) a Lubor Bajer.
Nejvýraznější z venkovských kolonií byla vesnice Vojvodovo, založená českými kolonisty v roce 1900, která měla ve třicátých letech 20. století 800 obyvatel (z toho přes 600 Čechů). Do Podemu přišli Slováci v roce 1884 a roce 1910 jich tu žilo 210; žili v odděleném sousedství v charakteristických slovenských domech a v roce 1934 si postavili evangelický kostel.[2]
Mezi lety 1948 a 1950 přes 2 000 Čechů a Slováků ze Sofie a ostatních lokalit využilo nabídky československé vlády a vrátilo se do Československa. Zůstalo asi jen 5 % jejich původní populace, hlavně ti, kteří měli bulharského manžela či manželku.

- Bratří Prošků (odkaz)
Nepochybně jednou z největších zásluh bratří Prošků a jejich bratranců je stavba přístavu Varna.
Technickým ředitelem stavby je inženýr Jiří Prošek a všichni jeho příbuzní se na projektu podílejí.
Bohužel, oba bratři nedokázali vidět dokončené svoje dílo. Jiří Prošek zemřel 29. září 1905 ve věku 58 let, a o měsíc později, 26. října 1905, zemřel jeho bratr Bogdan ve věku 47 let.

Bratří Prošků
Pivovar Bratří Prošků
Pivovar Bratří Prošků
Monument v Sofii
Návrat na obsah
Web Analytics